• NTB 四輪製品情報
  • NTB 二輪製品情報
  • NTB オートパーツサーチ
  • BSバッテリー
  • 株式会社丸中洋行会社概要
  • NTB お問い合わせ

NTB新製品【シートカバー】に新しい品番を追加しました。

2018年06月20日

HONDA CVH-60
適応車種
フォーサイト MF04 FES250SEX-J/X-Ⅱ/J/3/5

77200-KFG-J20互換品 
※ASSY品番

JAN : 4 510422 151106
HONDA CVH-61
適応車種
CB400 SUPERFOUR NC39 
 CB400SFX/Y/1/2/3  CB400LY/4/6
ベルト・金具付き

77201-MCE-950互換品
77200-MCE-900/950互換品 ※ASSY品番

JAN : 4 510422 151113
HONDA CVH-62
適応車種
タクト AF75/AF79

77101-GJA-J10ZA互換品 
77100-GJA-J10ZA互換品 ※ASSY品番

JAN : 4 510422 151120
SUZUKI CVS-20
適応車種
グラストラッカー NJ47A/NJ4BA

45100-25D31-P21互換品 
※ASSY品番

JAN : 4 510422 115696
SUZUKI CVS-21
適応車種
グラストラッカー NJ4DA

45100-25D40-P21互換品 
※ASSY品番

JAN : 4 510422 115702
KAWASAKI CVK-03
適応車種
GPZ900R ZX900A

53003-1119互換品 
53001-1370互換品 ※ASSY品番

JAN : 4 510422 131030